DMVCONTROL thành lập 2003 là công ty giám định hàng đầu tại Việt Nam chuyên Giám định thương mại đa năng bao gồm giám định hàng hóa, kỹ thuật công nghiệp… phục vụ yêu cầu thương mại và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

DỊCH VỤ DMV CONTROL

DMV Control là đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đưa ra các giải pháp hỗ trợ bạn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của hàng hóa ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, vận chuyển, giao thương và đến tay người tiêu dùng.

Giám định

Xông Hơi Khử trùng

Hợp chuấn/ Hợp quy vật liệu xây dựng

Kiểm định

Thí nghiệm

Tài liệu dịch vụ