Giám định hàng hóa đóng container

Mô tả chi tiết Giám định hàng hóa đóng container:

 

Dịch vụ Giám định hàng hóa đóng container:

Giám định:

– Số / khối lượng

– Qui cách/ phẩm chất

– Tình trạng/ tổn thất

– Xuất xứ

– Thông quan

– Giám sát xếp/ dỡ hàng

–  Bao bì/ ký mã hiệu/ sắp xếp/ chèn lót

– Thể tích để tính cước (LCL)

– Nhiệt độ (hàng lạnh/ hàng mát)

–  Tình trạng container

–  Tình trạng để xếp hàng

– Cho thuê và trả container

– Tình trạng trước và sau sửa chữa

– Tổn thất container

– Chèn lót, chằng buộc

Giám định hàng hóa