Chia sẻ lên:
Giám Định Hàng Hóa XNK

Giám Định Hàng Hóa XNK

Mô tả chi tiết

Hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm tất cả các loại hàng vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng hóa lưu thông giao dịch qua biên giới, cửa khẩu, hải cảng và phi cảng Việt Nam. Đây là đối tượng giám định đa dạng mà DMV CONTROL đang thực hiện.

Dịchvụ:

-          Giám định số lượng, tình trạng, chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

-          Giám định, giám sát đề phòng hạn chế tổn thất

-          Giám sát xếp dỡ hàng hóa

-          Giám định mớn nước tàu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám Định Hàng Hóa XNK
Giám Định Hàng Hóa XNK