Chia sẻ lên:
Giám định hàng hóa đóng container

Giám định hàng hóa đóng container

Mô tả chi tiết

  

Dịch vụ:

Giám định:

- Số / khối lượng

- Qui cách/ phẩm chất

- Tình trạng/ tổn thất

- Xuất xứ

- Thông quan

- Giám sát xếp/ dỡ hàng

-  Bao bì/ ký mã hiệu/ sắp xếp/ chèn lót

- Thể tích để tính cước (LCL)

- Nhiệt độ (hàng lạnh/ hàng mát)

-  Tình trạng container

-  Tình trạng để xếp hàng

- Cho thuê và trả container

- Tình trạng trước và sau sửa chữa

- Tổn thất container

- Chèn lót, chằng buộc

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định hàng hóa đóng container
Giám định hàng hóa đóng container