Chia sẻ lên:
Giám định tổn thất - an toàn - kĩ thuật

Giám định tổn thất - an toàn - kĩ thuật

Mô tả chi tiết

 

Giám định nguyên nhân , mức độ tổn thất

-Hàng hóa xuất nhập khẩu

-Tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị

-Kho xưởng , dây chuyền sản xuất

Các công trình thủy lợi, xây dựng xây lắp, ….

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định tổn thất - an toàn - kĩ thuật
Giám định tổn thất - an toàn - kĩ thuật