Chia sẻ lên:
Giám định công nghiệp

Giám định công nghiệp

Mô tả chi tiết

  Nhóm đối tượng này bao gồm máy thiết bị, thiết bị dây chuyền sản xuất-nhập khẩu, xây lắp-lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất,….các dịch vụ thường được cung ứng gồm:

-   Giám định số/ khối lượng/ chủng loại

-   Giám định qui cách, phẩm chất

-   Giám định tình trạng tổn thất

-    Lấy mẫu và phân tích mẫu

-   Giám định đồng bộ

-   Giám định xuất xứ form A, D, E, S

-   Giám định thong quan

-   Giám sát thi công lắp đặt

-    Giám định thuê, trả

-          Giám đinh, kiểm định công suất máy

-          Giám định, kiểm định chạy thử

-          Giám định nghiệm thu, bàn giao

-          Giám định ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước

Giám định quyết toán vốn đầu tư

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định công nghiệp
Giám định công nghiệp
Giám định công trình xây dựng
Giám định công trình xây dựng