Chia sẻ lên:
Giám định công trình xây dựng

Giám định công trình xây dựng

Mô tả chi tiết

  

Đối với các công trình phải có giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, tùy theo yêu cầu về mức độ an toàn đặt ra cho công trình, nội dung kiểm tra, chứng nhận chất lượng phù hợp có thể là một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau:

- Giám định an toàn về khă năng chịu lực của công trình

- Giám định an toàn về sử dụng, khai thác và vận hành công trình

- Giám định an toàn về phòng cháy, chữa cháy

-  Giám định an toàn môi trường

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định công nghiệp
Giám định công nghiệp
Giám định công trình xây dựng
Giám định công trình xây dựng