Chia sẻ lên:
Giám định dự án

Giám định dự án

Mô tả chi tiết

 

- Giám định, kiểm tra phù hợp các công trình và dự án

- Giám định tình trạng thiết bị trước khi lắp đặt

- Giám định chất lượng/ xuất xứ / chủng loại

- Giám sát thi công-chạy thử - lắp đặt – bàn giao

-  Đánh giá tác động môi trường

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định dự án
Giám định dự án