Chia sẻ lên:
Giám định thông quan

Giám định thông quan

Mô tả chi tiết

- Hàng hóa xuất nhập khẩu

- Kho xưởng, dây chuyền sản xuất,

- Máy móc, trang thiết bị

- Các công trình thủy lợi, xây dựng xây lắp, ….

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định thông quan
Giám định thông quan