Quy chuẩn QCVN01.19. 2010

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-19:2010/BNNPTNT về qui trình kỹ thuật xông hơi khử trùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Download link https://drive.google.com/file/d/17uYQpuXyS64Yqz0XubobYOwWavtTMuhV/view?usp=sharing

.
.
.
.