Chi phí chứng nhận hợp quy như thế nào?

Chi phí chứng nhận hợp quy bao gồm chi phí chứng nhận và chi phí thí nghiệm mẫu.

Tùy vào phương thức chứng nhận, số lượng mẫu và loại mẫu sẽ có giá khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ để có giá chính xác và chi tiết.