replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Có cần thiết phải công bố hợp quy không?

Theo điều 3.1.1 QCVN 16:2019/BXD các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong phần 2 của QCVN16:2019/BXD dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được BXD chỉ định.

Và điều 5.4 Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

Vì vậy, Quý khách hàng nên thực hiện Công bố hợp quy ở Sở Xây dựng địa phương để tránh các trường hợp cơ quan nhà nước kiểm tra sau này. Trường hợp Quý khách hàng khó khăn trong việc Công bố hợp quy thì DMV có dịch vụ hỗ trợ vấn đề này.

replica rolex