DỊCH VỤ DMV CONTROL

DMV Control là đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đưa ra các giải pháp hỗ trợ bạn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của hàng hóa ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, vận chuyển, giao thương và đến omg tay người tiêu dùng.

Thí nghiệm

Khử trùng

 Hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD