replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

DNCX nhập khẩu máy cũ sản xuất hàng XNK tạm nhập tái xuất

CHÚNG TÔI LÀ DNCX MUỐN TẠM NHẬP MÁY MÓC CŨ CÓ MÃ HS CHƯƠNG 84 TỪ NHẬT BẢN VỀ ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU.

THEO MỤC D2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐNH SỐ 18/2019/QĐ-TTG, DOANH NGHIỆP HIỂU RẰNG: NẾU TẠM NHẬP TÁI XUẤT MÁY MÓC CŨ CÓ MÃ HS CHƯƠNG 84 VỀ ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, THÌ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2019/QĐ-TTG?

Căn cứ khoản 2 điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:

…d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư);

Quy định trên được hiểu các loại hàng hoá tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP không thuộc đối tương điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Tuy nhiên cũng tại khoản 2 điều 1 này thì hàng hoá tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư vẫn thuộc đối tương áp dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Công ty tham khảo nội dung các quy định trên và xác định hàng hoá, mục đích sử dụng cũng như hàng hoá có thuộc Danh mục hàng hoá cấm hay dừng nhập khẩu hay thuộc các loại hàng hoá được các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP để thực hiện chính sách quản lý hàng đã qua sử dụng cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

replica rolex