" />Giám định công nghiệp Công Ty Cổ Phần Giám định Đại Minh Việt | Dmvcontrol

Giám định công nghiệp

Mô tả chi tiết

Giám định công nghiệp– nhóm đối tượng này bao gồm máy thiết bị, thiết bị dây chuyền sản xuất-nhập khẩu, xây lắp-lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất,….các dịch vụ giám định công nghiệp cung ứng gồm:

–   Giám định số/ khối lượng/ chủng loại

–   Giám định qui cách, phẩm chất

–   Giám định tình trạng tổn thất

–    Lấy mẫu và phân tích mẫu

–   Giám định đồng bộ

–   Giám định xuất xứ form A, D, E, S

–   Giám định thông quan

–   Giám sát thi công lắp đặt

–    Giám định thuê, trả

–          Giám đinh, kiểm định công suất máy

–          Giám định, kiểm định chạy thử

–          Giám định nghiệm thu, bàn giao

–          Giám định ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước

Giám định quyết toán vốn đầu tư

Giám định công nghiệp

.
Contact Me on Zalo