Giám định công trình xây dựng

Mô tả chi tiết

Đối với các công trình phải có giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, tùy theo yêu cầu về mức độ an toàn đặt ra cho công trình, nội dung kiểm tra, chứng nhận chất lượng phù hợp có thể là một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau:

– Giám định công trình an toàn về khả năng chịu lực

– Giám định công trình an toàn về sử dụng, khai thác và vận hành

– Giám định an toàn về phòng cháy, chữa cháy

–  Giám định an toàn môi trường

giám định công trình