Category Archives: Lashing, chằng buộc hàng hóa

Dịch vụ đóng gói, chứng nhận chèn lót, chằng buộc, lashing hàng hóa và chứng nhận vận tải bao gồm cung cấp vật tư gỗ đạt tiêu chuẩn ISPM 15, cáp & đóng gói, chèn lót hàng hóa XNK; Tư vấn và đóng gói hàng hóa xuất khẩu; Đánh giá, chứng nhận Lashing.