replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Giám định đồng bộ máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu

Trong nền kinh tế thị trường, một dây chuyền sản xuất có thể được chế tạo từ một nhà sản xuất riêng lẻ hoặc có thể được tích hợp từ nhiều thiết bị thành phần và được chế tạo bởi nhiều nhà chế tạo khác nhau. Khi tiến hành thiết kế tổ hợp thiết bị để tạo thành dây chuyền sản xuất, các kỹ sư thiết kế sẽ thực hiện việc lựa chọn thiết bị từ các hãng khác nhau cũng như các nước khác nhau để tạo thành các dây chuyền sản xuất đồng bộ. Để xác định các thiết bị nhập khẩu về phục vụ các dự án công nghiệp có thuộc một dây chuyền sản xuất đồng bộ hay không – DMV Control đề xuất cung cấp dịch vụ giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị nhập khẩu.
Việc xác định tính nguồn gốc xuất xứ, chủng loại chất lượng hàng hóa, tính đồng bộ, sự phù hợp so với hợp đồng của các thiết bị máy móc nhập khẩu – là cơ sở để người mua và người bán và các bên liên quan nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua bán thiết bị.
Phục vụ việc tính thuế nhập khẩu theo điều 7, điều 8 thông tư 14/BTC, thông tư 38/BTC (các thiết bị thuộc cùng một dây chuyền sản xuất đồng bộ nhập theo dự án đầu tư tạo tài sản cố định thì sẽ được miễn thuế theo Luật đầu tư)
Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước (chủ đầu tư, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, nhà nhập khẩu) trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc.

Dịch vụ giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị phục vụ các mục đích sau:

– Xác định tính đồng bộ của các thiết bị máy móc nhập khẩu – là cơ sở để người mua và người bán và các bên liên quan nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua bán thiết bị.
– Phục vụ việc tính thuế nhập khẩu (các thiết bị thuộc cùng một dây chuyền sản xuất đồng bộ nhập theo dự án thì sẽ được miễn thuế)
– Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc.
Đối tượng giám định:
– Các thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, dây chuyền sản xuất, tổ hợp thiết bị xuất / nhập khẩu phục vụ các dự án công nghiệp.
Phạm vi dịch vụ:
DMV Control là nhà cung cấp dịch vụ giám định chuyên nghiệp trong lĩnh vực giám định công nghiệp nói chung và giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị nói riêng.

Các công việc cần thực hiện để giám định tính đồng bộ của thiết bị

– Xem xét bộ tài liệu nhập khẩu của thiết bị: B/L, P/L, hợp đồng mua bán, thiết kế, đặc tính kỹ thuật của thiết bị.
– Giám định về bao gói, tem mác, số lượng, chủng loại, tình trạng của các thiết bị thành phần của dây chuyền sản xuất trong quá trình nhập khẩu.
– Giám sát quá trình lắp đặt thiết bị
– Chứng kiến quá trình chạy thử của thiết bị
– Đánh giá tính đồng bộ của thiết bị (đồng bộ về tốc độ, công suất, năng suất, các chỉ tiêu kỹ thuật khác…)
– Chụp ảnh trong quá trình giám định
– Báo cáo và phát hành chứng thư giám định về tính đồng bộ của thiết bị

replica rolex