Giám định dự án

DMVCONTROL là công ty chuyên cung cấp dịch vụ giám định dự án về công trình, môi trường, thiết bị…

Mô tả chi tiết

– Giám định, kiểm tra phù hợp các công trình và dự án

– Giám định tình trạng thiết bị trước khi lắp đặt

– Giám định chất lượng/ xuất xứ / chủng loại

– Giám sát thi công-chạy thử – lắp đặt – bàn giao

–  Đánh giá tác động môi trường

giám định dự án