" />Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng Công Ty Cổ Phần Giám định Đại Minh Việt | Dmvcontrol

Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (dưới đây viết chung là doanh nghiệp). Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí về tuổi và được sản xuất theo tiêu chuẩn.

1. Những khái niệm liên quan đến giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.

Tuổi thiết bị (tính theo năm) là thời gian được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cảng Việt Nam.

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây viết tắt là thiết bị đã qua sử dụng) là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi xuất xưởng đã được lắp ráp và vận hành hoạt động.

GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG - 1

Hệ thống dây chuyền sản xuất được vận hành

2. Yêu cầu đối với máy móc, thiết bị

Thiết bị được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:

a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện.

Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định tại điểm a khoản 1 đối với giám định thiết bị đã qua sử dụng (thấp hơn 10 năm) và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.

Lưu ý: Để có thể xác định được rõ máy móc có thuộc diện được phép nhập khẩu và phải giám định theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, Doanh nghiệp hãy liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI MINH VIỆT để chúng tôi hỗ trợ bạn qua Hotline: 091 174 5657 (Zalo)


Thông tin về máy móc luôn phải được kiểm tra, cập nhật

3. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung 01 bộ tài liệu bao gồm:

1. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này: 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng: Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu.

Hồ sơ bao gồm một trong các tài liệu sau:

a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định;

b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định


Hồ sơ giám định phải rõ ràng theo qui định pháp luật

4. Thủ tục nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

1. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

2. Đưa hàng về bảo quản (Doanh nghiệp cần chú ý thủ tục này để có thể đưa hàng về kho sớm nhất). Doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan các tài liệu sau:

– 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này

– 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan hải quan chứng thư giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng và các tài liệu đã cam kết.

Cơ quan hải quan chứng thư giám định

DMV Control là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực giám định, khử trùng, kiểm định và thẩm định thiết bị, thực phẩm, đồ dùng, máy móc,… Chúng tôi luôn mang lại những dịch vụ tốt nhất cho quý doanh nghiệp và cá nhân. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng các dịch vụ giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng uy tín và chính xác cho quý doanh nghiệp.

.
Contact Me on Zalo