Giám định thông quan

Mô tả chi tiết Giám định thông quan:

Giám định thông quan bao gồm:

– Hàng hóa xuất nhập khẩu

– Kho xưởng, dây chuyền sản xuất

– Máy móc, trang thiết bị

– Các công trình thủy lợi, xây dựng xây lắp, …

Giám định thông quan