" />Giám định tổn thất - an toàn - kĩ thuật Công Ty Cổ Phần Giám định Đại Minh Việt | Dmvcontrol

Giám định tổn thất – an toàn – kĩ thuật

Mô tả chi tiết Giám định tổn thất – an toàn – kĩ thuật

Giám định tổn thất, nguyên nhân:

-Hàng hóa xuất nhập khẩu

-Tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị

-Kho xưởng , dây chuyền sản xuất

Các công trình thủy lợi, xây dựng xây lắp, ….

Giám định tổn thất

.
Contact Me on Zalo