DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

DMV Control cung cấp giải pháp giám định nhằm đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng và tiêu chuẩn hiện hành.

Để khẳng định chắc chắn và đáng tin cậy về chất lượng cũng như an toàn của một sản phẩm tới người tiêu dùng, nhà sản xuất ngoài việc tự khẳng định thông qua quảng cáo trên nhãn các sản phẩm họ còn phải thông qua một bên độc lập để chứng minh về sản phẩm của mình giúp khách hàng yên tâm sử dụng.

Giám định phục vụ quản lý nhà nước: hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Giám định thương mại đa năng, hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa gồm gạo, hạt tiêu, hạt điều, ngũ cốc, sắn các loại, mây tre lé… sắt thép, xi măng, clinker… hóa chất, hàng lỏng, khí hóa lỏng… và các loại sản phẩm, hàng hóa khác

Giám định thương mại

TIN TỨC