GIÁM ĐỊNH

DMVCONTROL hiện đang làm dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa. Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như giám định hợp quy. Các giải pháp giám định tại DMV Control hỗ trợ khách hàng đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng và tiêu chuẩn hiện hành.

  • Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa gồm gạo, hạt tiêu, hạt điều, ngũ cốc, sắn các loại, mây tre lé… sắt thép, xi măng, clinker… hóa chất, hàng lỏng, khí hóa lỏng… và các loại sản phẩm, hàng hóa khác.
  • Giám định sản phẩm hàng hóa máy móc, thiết bị nhập khẩu và máy móc, thiết bị tiêu thụ trong nước