GIẤY CHỨNG NHẬN


Với kinh nghiệm gần 20 năm trong hoạt động giám định cùng năng lực cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề với triết lý kinh doanh “Vì Khách hàng, Vì Đồng đội”. DMV Control đã được Bộ Khoa hoa Công nghệ cấp chứng nhận hoạt động giám định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp hành nghề txử lý kiểm dịch thực vật.