replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Category Archives: Hợp quy

Hợp quy kính xây dựng

Kính xây dựng nằm trong nhóm danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, thuộc một trong bảy nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2019/BXD, thông tư […]

Hợp quy gạch bê tông

gach-be-tong-nhe

Gạch bê tông nằm trong nhóm Vật liệu xây, thuộc một trong sáu nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2019/BXD cần hợp quy, thông tư này được ban hành […]

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

da-op-lat-nhan-tao

Đá ốp lát thuộc 6 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng cần hợp quy QCVN 16:2019/BXD, như vậy DMV Control là Trung tâm thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy đá ốp lát. Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng […]

Hợp quy đá ốp lát tự nhiên

da-op-lat-tu-nhien

Đá ốp lát hay còn gọi là nhóm gạch, đá ốp lát thuộc 6 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng thuộc QCVN 16:2019/BXD, như vậy DMV Control là Trung tâm thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy đá ốp lát. Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành quy […]

Hợp quy tro bay theo QCVN 16:2019/BXD

hop-quy-tro-bay-ft

Tro bay khi lưu thông trên thị trường bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy, được nêu trong Bảng 1, phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định QCVN 16:2019/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. Tro bay  phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật […]

Hợp quy xi măng poóc lăng theo QCVN16:2019/BXD

xi-mang-pooc-lang-ft

Chứng nhận hợp quy xi măng poóc lăng là điều kiện bắt buộc trước khi ra thị trường tiêu thụ. (xi măng poóc lăng thuộc nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây […]

Hợp quy gạch gốm ốp lát

hop-quy-gach-op-lat

1. Dịch vụ hợp quy gạch gốm ốp lát theo QCVN 16:2019/BXD Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2019/BXD.  Tiếp đó Bộ Xây dựng đã trực tiếp chỉ định DMV Control thực hiện […]

Hợp quy cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

hop-quy-cot-lieu-lon

Cốt liệu lớn bao gồm: đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng cho bê tông và vữa khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, được nêu trong Bảng 1, phần 2, thuộc nhóm 2 theo QCVN 16:2019/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. Công […]

Dịch vụ hợp quy cát nghiền dùng cho bê tông và vữa

hop-quy-cat-nghien-dung-cho-be-tong-va-vua

Chứng nhận hợp quy là hoạt động bắt buộc, là điều kiện không thể thiếu khi hợp quy cát nghiền dùng cho bê tông và vữa thuộc nhóm 2 ra thị trường tiêu thụ. Theo QCVN 16:2019/BXD, cát nghiền dùng cho bê tông và vữa nêu trong Bảng 1, thuộc nhóm 2 có nguy cơ […]

Hợp quy sản phẩm ống

hop-quy-san-pham-ong

Các sản phẩm ống nằm trong bảng 1 nhóm 6 được quy định nằm trong nhóm sản phẩm bắt buộc phải hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD, quyết định này được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019, về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, […]

replica rolex