HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chứng nhận hợp quy là thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Theo QCVN 16:2019/BXD, hàng hóa VLXD nêu trong Bảng 1, phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định, khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy

DMV Control được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức Chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD(Xem Quyết định của Bộ Xây dựng chỉ định tại đây).

DỊCH VỤ HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMV CONTROL CUNG CẤP
  • Chứng nhận hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
  • Chứng nhận hợp quy Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát
  • Chứng nhận hợp quy nhóm cốt liệu xây dựng
  • Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây
  • Chứng nhận hợp quy Nhóm sản phẩm kính xây dựng
  • Chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng khác

Đăng kí nhận tư vấn và báo giá

Top 3 phòng thí nghiệm được phép cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Mức giá linh hoạt cạnh tranh nhất hiện nay.

DỊCH VỤ HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Gạch, đá ốp lát

be-tong-tuoi

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

hop-quy-cot-lieu-lon

Cốt liệu xây dựng

Kính xây dựng

da-dam

Vật liệu xây

Vật liệu xây dựng khác

hop-quy-san-pham-ong

Các loại ống

Hình ảnh máy móc thiết bị và thí nghiệm vật liệu xây dựng

phong-thi-nghiem

Thiết bị mài mòn

Thiết bị kéo thép

Thiết bị Los Angeles

Thiết bị mài mòn