HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

DMVCONTROL hiện đang làm dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa. Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như giám định hợp quy sản phẩm nhóm 2.

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong hoạt động giám định cùng năng lực cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề với triết lý kinh doanh “Vì Khách hàng, Vì Đồng đội”

Ngoài ra, DMV được Bộ Khoa hoa Công nghệ cấp chứng nhận hoạt động giám định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật.

Hợp quy sản phẩm nhóm 2