HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Theo QCVN 16:2019/BXD, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định, khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy là thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

DMV Control được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức Thử nghiệm/Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD(Xem Quyết định chỉ định Số 953/QĐ-BXD).

Sở hữu phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng & kiểm định xây dựng LAS – XD 1221 được Bộ Xây dựng công nhận và cấp giấy chứng nhận Số 117/GCN-BXD ngày 18/06/2020 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Đăng kí nhận tư vấn và báo giá

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2019/BXD

DMV Control đã cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng cho rất nhiều đối tác, khách hàng sản xuất và nhập khẩu trên toàn quốc AN TOÀN thông quanlưu thông hàng hóa VLXD ra thị trường, với MỨC PHÍ LINH HOẠT cạnh tranh nhất hiện nay.

CÁC LOẠI HÌNH HỢP QUY

CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ

phong-thi-nghiem

Thiết bị mài mòn

thiet-bi-keo-thep

Thiết bị kéo thép

thiet-bi-los-angeles

Thiết bị Los Angeles

thiet-bi-mai-mon

Thiết bị mài mòn