Giám định

Giám định thép nhập khẩu

Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Đồng bộ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

Giám định tổn thất

Giám định số lượng, chất lượng, tình trạng

Giám định mớn nước

Giám định máy tàu các tỉnh ven biển

Đóng gói

Thi công lashing

Cấp chứng thư lashing

Các mặt hàng chằng buộc: tôn cuộn, giấy cuộn, Xe máy – ô tô, hàng siêu trường siêu trọng,..

Chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD mặt hàng vật liệu xây dựng gồm: gạchđákínhcátxi măngống, bê tông, tro bay,…

Công bố hợp quy theo phương thức 1; 5; 7 cho nhà máy và đơn vị nhập khẩu/thương mại

Thí nghiệm vật liệu xây dựng tại phòng thí nghiệm

Thí nghiệm tại hiện trường tại các dự án

Kiểm định công trình, dự án xây dựng