KHỬ TRÙNG

DMVCONTROL hiện đang làm dịch vụ khử trùng với kinh nghiệm gần 20 năm trong hoạt động được Bộ Khoa hoa Công nghệ cấp chứng nhận hoạt động giám định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp hành nghề txử lý kiểm dịch thực vật.

  • Hàng xuất khẩu: hàng nông sản, gạo, cà phê… Pallets, bao bì đóng bằng gỗ Hàng gỗ, gốm sứ, mây tre lá..
  • Hàng nhập khẩu: thức ăn chăn nuôi và các loại hàng hóa theo danh mục kiểm soát kiểm dịch
  • Hàng hóa nội địa: hàng bảo quan trong kho; Phương tiện chuyên chở (tàu, sà lan, container, xe); Sili, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở và các công trình xây dựng.
Khử trùng DMV

CÁC LOẠI HÌNH KHỬ TRÙNG DMV CONTROL

Dịch vụ xông hơi khử trùng

Khử trùng DMV

Khử trùng hàng hóa XNK

Kiểm soát côn trùng

HÌNH ẢNH KHỬ TRÙNG DMV CONTROL

Khử trùng tàu

Kiểm soát côn trùng Kho, nhà hàng, khách sạn

Khử trùng DMV

Khử trùng container

Khử trùng DMV

Khử trùng mây tre lá

Khử trùng DMV

Khử trùng kho Nitori

Khử trùng DMV

Khử trùng lâm nghiệp

Khử trùng DMV

Khử trùng lâm nghiệp