DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH

DMVCONTROL hiện đang làm dịch vụ kiểm định vì đối với các công trình phải có giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, tùy theo yêu cầu về mức độ an toàn đặt ra cho công trình, nội dung kiểm tra, chứng nhận chất lượng phù hợp có thể là một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau

Với năng lực cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, DMVCONTROL có thể thực hiện khử trùng hàng trăm nghìn mét khối hàng hóa một cách hiệu quả.

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn quản lý & áp dụng hệ thống ISM, ISPS trong hàng hải và các tiêu chuẩn quốc tế ISM, ISO, HACCP, SA…