replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Kinh nghiệm nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

kinh-nghiem-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung
Máy móc cũ đã qua sử dụng là giải pháp phù hợp dành cho các doanh nghiệp sản xuất khởi nghiệp kinh doanh hoặc mở rộng xưởng, nâng cao năng lực sản xuất trong mức kinh phí vừa phải. DMV Control xin chia sẻ thêm kinh nghiệm nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng để quý doanh nghiệp tham khảo. Khi nhập khẩu máy móc củ đã qua sử dụng, đế tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn cho một lô hàng nhập, các doanh nghiệp nên lưu ý một số trường hợp sau:
Bước 1: Xác định mục đích nhập khẩu máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng
Khi nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng, các bạn cần xác định mục đích nhập khẩu sau:
A. Nhập để kịnh doanh thương mại.
B. Nhập để phục vụ dự án đầu tư.
Bước 2: Xác định loại máy móc thiết bị, model, năm sản xuất máy
A. Nhập khẩu để kinh doanh: máy móc quá 10 năm sẽ thuộc danh mục cấm nhập.
B. Nhập khẩu để phục vụ dự án đầu tư
1. Tuổi của máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng không vượt quá 10 năm
Căn cứ vào quyết định chủ trường đầu tư và danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong dự án đầu tư, kiểm tra xem có mặt hàng máy móc định nhập khẩu nào nằm trong danh mục hay không. 
Nếu có thì tiến hành bước tiếp theo, nếu chưa thì tiến hành xin danh mục thiết bị phục vụ dự án đầu tư, gởi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư xin cấp (thời gian hoàn thành khoảng 15 ngày làm việc).
kinh-nghiem-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung
Xin Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của máy móc thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Trường hợp không xin được giấy xác nhận của nhàn sản xuất về năm sản xuất, thì doanh nghiệp tiến hành xin giám định máy móc tại tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này khi hàng về đến Cảng Việt Nam.
2. Tuổi của máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng vượt quá 10 năm
Cũng theo quy định trên, máy móc thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị trên 10 năm thì không được phép nhập khẩu, trừ trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và máy móc đó thuộc danh mục thiểt bị qua sử dụng được cơ quan có thẩm quyển phê duyệt trong hồ sơ dự án đầu tư. Trường hợp công ty được nhập khẩu máy móc qua sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN thì hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN và khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Bước 3:
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dụng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì: nếu hàng hóa máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng muốn nhập khẩu nằm trong doanh mục trong nước sản xuất được thì doanh nghiêp vẫn phải nộp thuế bình thường, do đó nếu:
Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng phục vụ dự án đầu tư và hàng hóa nhập khẩu này nằm trong danh mục Việt Nam sản xuất được thì doanh nghiệp không cần xin giấy phép phục vụ dự án đầu tư, và tiến hành làm thủ tục nhập khẩu và nộp thuế như bình thường.
Trường hợp nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng để phục vụ dự án đầu tư mà hàng hóa không nằm trong danh mục Việt Nam sản xuất được thì doanh nghiệp phải xin giấy phép phục vụ dự án đầu tư để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế.  
Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu cho lo hàng máy móc cũ đã qua sử dụng
Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp căn cứ vào hướng dẫn như bước 2 đề bổ sung các giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ nhập khẩu.
kinh-nghiem-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung
Bước 5: Thủ tục nhập khẩu thiết bị máy móc đã qua sử dụng
Sau khi tiến hành mở tờ khai và hoàn thành các thủ tục liên quan như một lô hàng nhập khẩu bình thường, doanh nghiệp tiến hành:
Đăng ký giám định hàng hóa máy móc theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của máy móc thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.
Trong thời gian chờ kết quả giám định máy móc thiết bị, để tránh phí lưu container và lưu bãi, doanh nghiệp nên làm bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Kết quả giám định thường có trong thời gian 30 ngày làm việc. Sau khi có chứng thư giám định, doanh nghiệp nộp lại cho Hải quan – đội thủ tục kiểm hóa – để đối chiếu với kết quả doanh nghiệp đã khai báo. Cơ quan hải quan chỉ thông quan khi thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng đủ yêu cầu tãi Điều 6, Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Trường hợp kết quả giám định thiết bị không đáp ứng được yêu cầu giám định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 ủa thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, cơ quan Hải quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo qui định tại Điều 14 Thông tư Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Thiết bị máy móc cũ đã qua sử dụng chỉ được được vào sử dụng mua bán sau khi đã hoàn tất thủ tục thông quan.

replica rolex