CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ KỸ THUẬT

DMV Control hiện đang sở hữu nhiều thiết bị, máy móc kiểm định đặc biệt trong lĩnh vực kiểm định vật liệu xây dựng. Hình ảnh các thiết bị điển hình phục vụ giám định máy móc, thiết bị…