replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Mục đích của việc giám định thép nhập khẩu

  1. Phục vụ tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi sản phẩm thép lưu thông trên thị trường.
  2. Phục vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Ví dụ:

Công ty A nhập khẩu 1 đơn hàng thép từ nước ngoài về với mục đích dùng để sản xuất linh kiện xe máy.

Cơ quan Hải quan thông báo rằng sản phẩm thép thuộc danh mục hàng hóa cần phải được kiểm tra nhà nước mới được phép lưu thông trên thị trường.

Khi đó Cty A cần phải làm thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu. Về mặt chất lượng, Cty A cần phải tìm đơn vị đánh giá sự phù hợp do bộ KHCN chỉ định để tiến hành kiểm tra sản phẩm. DMV Control là đơn vị giám định chất lượng thép được bộ KHCN chỉ định sẽ tiến hành đánh giá lô hàng và cấp chứng thư giám định phù hợp với tiêu chuẩn. Cty A sẽ dùng chứng thư do DVM cấp cùng với những hồ sơ khác liên quan nộp lên cơ quan kiểm tra nhà nước.

Sau đó nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan kiểm tra sẽ ra thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng. Cơ quan hải quan căn cứ vào thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để làm thủ tục thông quan hàng hóa cho Công ty A.

replica rolex