CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI MINH VIỆT (DMV Control) có đầy đủ các năng lực pháp lý trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định chất lượng và dịch vụ đào tạo của mình, sau đây là các năng lực của DMV Control

DMV Control chuyên Giám định thương mại đa năng với phạm vi hoạt động rộng lớn bao gồm: Giám định hàng hoá, giám định hàng hải, giám định kỹ thuật công nghiệp,… phục vụ yêu cầu thương mại và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.