replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Ngưng hiệu lực Thông tư 15/2019/TT-BKHCN

qcvn-20-2019-bkhcn

Ngưng hiệu lực Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2020 về việc thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu kể từ ngày 1/6/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

[Ngưng hiệu lực thi hành] Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” đến hết ngày 31/12/2021.

CĂN CỨ 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học Công Nghệ về Quy định quản lý chất lượng Thép sản xuất trong nước và Thép nhập khẩu

Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Quy định áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ

Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc ngưng hiệu  lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép không gỉ” hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2020

Theo các quy định như nêu trên, DMV Control thông báo thông tin và các quy định pháp luật liên quan để quý khách hàng được biết, cũng như việc tiếp tục tiếp nhận đăng ký GIÁM ĐỊNH THÉP tại Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt trên Cổng Một Cửa Quốc Gia (Danh mục sản phẩm, hàng hóa theo các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học Công Nghệ.

replica rolex