Quy cách lấy mẫu như thế nào?

Tùy thuộc vào loại mẫu mà có quy cách lấy mẫu khác nhau, QCVN16:2019/BXD có quy định về quy cách lấy mẫu cụ thể.

Ví dụ: đá ốp lát tự nhiên: 7 mẫu kích thước 100x200mm và 5 viên 47x47mm

Gạch ốp lát: 5-10 viên gạch nguyên

Kính phẳng tôi nhiệt: 3 mẫu 610x610mm và 6 mẫu 100x300mm

Kính hộp gắn kín cách nhiệt: 6 mẫu 350x500mm