replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Quy trình đăng kí kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo TT58/2015/TTLT-BCT-BKHCN?

  • Đăng ký hồ sơ kiểm tra chất lượng thép trên cổng 1 cửa quốc gia:

+ Đăng ký kiểm tra chất lượng trên cổng 1 cửa quốc gia.

+ Báo mã hồ sơ tiếp nhận trên cổng 1 cửa để DMV Control tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trên đó.

+ Lấy số tiếp nhận khai báo hải quan làm tờ khai thông quan hàng về kho.

+ Liên hệ để DMV Control cử giám định viên xuống đánh giá lô hàng và tiến hành lấy mẫu.

+ Kết quả ra từ 3-5 ngày kể từ ngày lấy mẫu và không tính chủ nhật, và ngày lễ.

+ Scan chứng thư và úp lên cổng 1 cửa để hoàn tất thủ tục thông quan.

  • Đăng ký trực tiếp tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nơi mở tờ khai:

+ Đăng ký kiểm tra chất lượng tại DMV Control theo mẫu chúng tôi cấp. (Kèm theo là hồ sơ nhập khẩu có đóng dấu của công ty: Hợp đồng, hóa đơn, danh mục hàng hóa, vận đơn, tờ khai hải quan, CO (nếu có) …)

+ Đăng ký kiểm tra chất lượng theo TT 27/2012/TT/BKHCN.

+ Nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

+ Quy trình kiểm tra lấy mẫu và ra chứng thư như ở phía trên.

+ Lấy kết quả kiểm tra chất lượng của DMV cấp, sau đó nộp 1 bản cho cơ quan Hải quan (nếu cơ quan hải quan yêu cầu), 1 bản nộp Chi cục đo lường chất lượng nơi mở tờ khai, 01 bản lưu tại doanh nghiệp.

replica rolex