" />Thí nghiệm hợp chuẩn/ hợp quy thép nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Giám định Đại Minh Việt | Dmvcontrol

Thí nghiệm hợp chuẩn/ hợp quy thép nhập khẩu

Dịch Vụ Giám Định Thép Nhập Khẩu

Công ty CP Giám Định Đại Minh Việt (DMV Control) hiện triển khai Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng trong chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy thép nhập khẩu bao gồm

  • Giám định hàng hóa XNK, chất lượng sản phẩm
  • Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy sản phẩm, hàng hóa
  • Khử trùng hàng hóa xuất khẩu nội địa
  • Cung cấp vật tư, thiết bị khử trùng
  • Thí nghiệm hợp chuẩn/ hợp quy thép nhập khẩu

.
Contact Me on Zalo