DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM

DMVCONTROL phát triển không ngừng và luôn duy trì chất lượng cao việc đào tạo kỹ sư thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật cho công trình và dự án, trong thí nghiệm thông số xuất xưởng (FAT), thí nghiệm nghiệm thu lắp đặt tại hiện trường (SAT), thí nghiệm bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra đột xuất thiết bị trên hệ thống

Với năng lực cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, DMVCONTROL có thể thực hiện khử trùng hàng trăm nghìn mét khối hàng hóa một cách hiệu quả.

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn quản lý & áp dụng hệ thống ISM, ISPS trong hàng hải và các tiêu chuẩn quốc tế ISM, ISO, HACCP, SA…

DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM

Phân tích thử nghiệm nhóm hàng vật liệu xây dựng

Phân tích thử nghiệm nhóm hàng vật liệu thép và vật liệu kim loại

Phân tích thử nghiệm Nhóm hàng lương thực thực phẩm

Phân tích thử nghiệm Nhóm hàng khoáng sản

Phân tích thử nghiệm Nhóm hàng hóa chất, phân bón

Phân tích thử nghiệm Nhóm hàng dầu & các sản phẩm dầu mỏ

Phân tích thử nghiệm Nhóm hàng khác