replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Thủ tục hải quan xuất khẩu Gạo

Liên kết chính sách đến gạo xuất khẩu 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018 / NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể kinh doanh xuất khẩu gạo. Với Nghị định này, Nghị định 109 năm 2010 đã được bãi bỏ và cùng với đó, một số điều kiện xuất khẩu gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp cũng được cắt giảm. 

Nghị định số 109/2010 / NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 Về kinh doanh xuất khẩu gạo 

Thông tư số 44/2010 / TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 Quy định chi tiết một số điều kiện của số 109/2010 / NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo 

Luật Hải quan 2014 

Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm tra hải quan 

Quy trình liên tục hải quan xuất khẩu gạo là trình tự bắt đầu thực hiện khi muốn xuất khẩu gạo ra nước ngoài. 

Bảo đảm chất lượng hạt, gạo hàng hóa xuất khẩu 

 • Xuất khẩu phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì, ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc theo quy định của nước Import; trừ trường hợp nhà nhập khẩu có yêu cầu khác, thì thực hiện theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. 
 • Doanh nghiệp xuất khẩu gạo và doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng gạo theo quy định có trách nhiệm thực hiện quy trình, tiêu chuẩn, quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất, chế biến, bảo quản hạt, gạo hàng hóa làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Quy trình liên tục hải quan xuất khẩu gạo 

Hồ sơ hải quan xuất khẩu gạo 

 • Khai báo xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ / 2015 / XK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tin số 39/2018 / TT-BTC 
 • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp 
 • Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý giấy phép: Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính; If xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu. 
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành): 01 bản chính. 
 • Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên; 
 • Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác 

Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo, người khai hải quan có trách nhiệm 

 • Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật hải quan 2014 
 • Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải; 
 • Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm: 

 • Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan; 
 • Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải 
 • Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan; 
 • Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan. 

Quý Khách hàng cần hun trùng hàng gạo xuất khẩu vui lòng liên hệ với SĐT hotline 094 998 33 75 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Đối với sự tin tưởng và uy tín DMV Control sẽ luôn cố gắng để có được sự hài lòng nhất của khách hàng.

 

replica rolex