Hỏi đáp Nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hỏi:  Khách hàng chúng tôi có dự định nhập khẩu máy cũ là máy cắt bản mạch điện tử và máy khoan lỗ bản mạch điện tử. Với mặt hàng này, Khách hàng chúng tôi có phải xin giấy phép chuyên ngành nào khi nhập khẩu không?

Xem trả lời