replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 4392/UBND-ĐT về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Qua đó, thông tin như sau:

“Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 12099/SXD-VLXD ngày 22 tháng 10 năm 2020 về thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), mã số QCVN 16:2019/BXD và Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Chấp thuận giao Sở Xây dựng cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy định pháp luật hiện hành.”

Sở Xây dựng đã xây dựng Quy trình Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Xem nội dung cụ thể của Quy trình Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu và biểu mẫu theo file đính kèm dưới đây:

1. Quy trình Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu;

2. Mẫu số 01 – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP – Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

3. Mẫu số 02 – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP – Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

4. Mẫu số 03 – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP – Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

5. Mẫu số 02BS – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP – Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/

replica rolex